SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

  

„Jeżeli choć jasną i dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu,

jedną godziną szczęścia rozpromieniłeś jakieś smutne, szare życie

spełniłeś zadanie anioła na ziemi”

                                                           (J. Lubbock)

  

Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariusza:

Łukasz Brykner

Małgorzata Hrycyk

 

ROK SZKOLNY 2019 – 2020

W dniach 20-21 września odbyła się ogólnopolska kampania Caritas Polska „Kromka Chleba dla sąsiada”. Była to zbiórka żywności długoterminowej, która zostanie przekazana w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym.Aktywnie do akcji włączyli się również wolontariusze z prowadzonego przy naszej szkole – Szkolnego Koła Caritas. W piątek po południu i przez całą sobotę w sieci sklepów Biedronka kwestowali wolontariusze z klasy 7b i 6c wraz ze swoimi opiekunami: p. M. Hrycyk, p.Ł. Bryknerem i p.M.Jasek.Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród klientów sklepu.(mp)

                                                              LOT ORŁÓW: WOLONTARIAT, AKTYWNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ


Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza brali udział w projekcie realizowanym przez Zamojskie Centrum Wolontariatu „LOT ORŁÓW: wolontariat, aktywność, tożsamość” współfinansowanym z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Podczas realizacji projektu Wolontariusze brali udział w szeregu działań:
– „Akcja Kokarda” – listopad 2018
– Rozdawanie mieszkańcom osiedla im. J. Zamojskiego własnoręcznie wykonanych kokard narodowych  z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę (listopad 2018)
– Nocny Rajd Niepodległościowy z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  – listopad 2018
– Szkolenia i warsztaty od grudnia 2018 do maja 2019
– Wakacyjna Akademia Liderów w Górach Świętokrzyskich – 24 – 30 lipca 2019
– Biwak w Majdanie Sopockim – Jak godnie utylizować zniszczone flagi – 5 października 2019
– „Akcja Kokarda” – listopad 2019
– Rozdawanie mieszkańcom miasta własnoręcznie wykonanych kokard narodowych i zamojskich kodeksów flagowych dla dzieci i młodzieży podczas uroczystości miejskich na Rynku Wielkim z okazji 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
– Warsztaty z przedszkolakami Przedszkola Miejskiego Nr 15 i Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Zamościu  na temat zamojskiego kodeksu flagowego dla dzieci i młodzieży – listopad 2019.
Realizacją działań wolontariuszy kierowali koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariusza: Małgorzata Hrycyk i Łukasz Brykner.
Tekst i zdjęcia: Łukasz Brykner

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2019

 

Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, która w tym roku odbyła się w dniach 22, 23, 24 listopada.
Podczas akcji w sklepach PSS Społem zbieraliśmy: artykuły spożywcze, słodycze, żywność z długim terminem ważności. Inne dary rzeczowe takie jak np. odzież, obuwie, zabawki, zbierane były w niedzielę podczas wielkiej ulicznej zbiórce darów do samochodów oznaczonych plakatami Akcji PDPZ. Nasi Wolontariusze zebrali ponad 200 kg żywności.
Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki, które jeszcze przed świętami trafią do osób i rodzin potrzebujących – wskażą je pracownicy socjalni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
Po raz kolejny jedna z mieszkanek naszego osiedla oprócz darów dla potrzebujących, podarowała nam własnoręcznie wykonane czapki i poduszeczki. Takie dowody sympatii dodają nam skrzydeł i wielkiego zapału do udziału w kolejnych akcjach wolontarystycznych.

Akcję w naszej szkole koordynowali opiekunowie wolontariatu: p. Małgorzata Hrycyk, p. Małgorzata Jasek i p. Łukasz Brykner.
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Hrycyk, Łukasz Brykner

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Praca, którą wykonuje się z potrzeby serca dla drugiego człowieka jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu Wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ od 1986 roku dzień 5 grudnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Caritas to inaczej – (Miłość – łac.caritas) – pragnienie dobra. Podstawowe źródło szczęścia człowieka. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym (por. Rz 5,5). Ma swoją kontynuację w miłości bliźniego, tworząc wspólnotę 

Z tej okazji, Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w czwartek 5 grudnia przygotowało spotkanie wolontariuszy i opiekunów szkolnych kół Caritas z terenu całej diecezji pod nazwą DZIEŃ WOLONTARIUSZA NA SPORTOWO.

W programie spotkania znalazły się m.in.:

godz. 9:30 – Msza Święta w Zamojskiej Katedrze

godz. 11.00 – zawody sportowe dla Wolontariuszy w hali OSiR w Zamościu.

Przedstawiciele naszego Szkolnego Koła Caritas, pod opieką p.M.Jasek uczestniczyli w tych uroczystościach aktywnie włączając się w rywalizację sportową. Przyczyniło się to do nawiązania więzi pomiędzy wolontariuszami z naszej całej diecezji.

https://zyciezamoscia.pl/reportaze/dzien-wolontariusza-na-sportowo-2/

LALKI DLA „KROK ZA KROKIEM”

Jesteśmy wdzięczni, że możemy nieść światełko radości. 5 grudnia byliśmy z niezwykłą misją w Stowarzyszeniu „Krok za Krokiem” w Zamościu. Przekazaliśmy na aukcję własnoręcznie uszyte przez nas lalki, z których dochód będzie maleńką naszą cegiełką do powstania Domu dla naszych koleżanek i kolegów zw Stowarzyszenia.
Obiecujemy, że będziemy nadal pomagać 🙂
Tekst i zdjęcia – M. Hrycyk

ŚWIĘTA Z SĄSIADEM

Podczas mikołajkowego weekendu w markecie E. Leclerc odbyła się świąteczna zbiórka żywności „Święta z Sąsiadem” zorganizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego. Wolontariusze naszej szkoły w świątecznym nastroju po raz kolejny aktywnie włączyli się do tej akcji. Z zebranych darów zostaną przygotowane przez pracowników Spółdzielni świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego osiedla.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazanie serca naszym Sąsiadom.
Tekst – Łukasz Brykner

TAK. POMAGAM!

W dniach 6 i 7 grudnia 2019 roku (piątek, sobota), w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce, organizowana była już siedemnasta zbiórka żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. Podczas bożonarodzeniowej zbiórki wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, z których najuboższe rodziny i placówki Caritas przygotują świąteczne posiłki.
Boże Narodzenie to szczególny, bardzo ważny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Caritas pragnie na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się wigilijnym posiłkiem. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.
Nad przebiegiem akcji czuwali koordynatorzy Szkolnego Koła Caritas: p. Małgorzata Hrycyk, p. Małgorzata Jasek i p. Łukasz Brykner

Skip to content