SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

 

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas I – III przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych oraz poczynań dydaktycznych.

 

 

 Praca wychowawców skupia się na następujących kierunkach: 

Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie – integracja grupy rówieśniczej

Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zasad kultury dnia codziennego

Wdrażanie do samodzielnej pracy

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków. Pogłębianie i utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach

Rozwijanie umiejętności i zdolności muzycznych, plastycznych i technicznych

Rozwijanie prawidłowej postawy i sprawności fizycznej – wychowanie dzieci w zdrowiu i bezpieczeństwie

 

 

 W świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć: 

gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe – wdrażające do kulturalnego obcowania w zespole

gry logiczne, zabawy dydaktyczne – gry ćwiczące sprawność umysłową, pamięć, orientację, itp.

gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe

spacery i wycieczki

zajęcia plastyczno-techniczne – rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną

zajęcia z „Kultury żywego słowa” – rozwijanie czytelnictwa, przygotowywanie inscenizacji, teatrzyków

zajęcia profilaktyczne według programu „Spójrz inaczej”

program „Uczymy ratować życie”

 

 

 

Skip to content