SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu


Zasady rekrutacji do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
w roku szkolnym 2020/2021


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021:

Lista dzieci przyjętych do klasy I 2020 2021

 


 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc

    W systemie Nabór została uruchomiona funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz nowym informatorem dostępnymi na zakładce Dokumenty.

Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (zgłoszenia, wniosku, oświadczeń) do szkoły pierwszego wyboru:
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/03/instrukcja_dla-rodzica_sp-1.pdf
Nowy informator:
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/03/JR_-informator-dla-rodziców-2020-2021.pdf

Link do strony Nabór 2020: https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolapodstawowa
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie – wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci składający ZGŁOSZENIE
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/03/oswiadczenie_o_zamieszkaniu.pdf

Oświadczenie rodzica o spełnianiu kryteriów – wypełniają rodzice/opiekunowie prawni składający WNIOSEK
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/03/Oświadczenia-rodziców-do-SP.pdf

 


Zasady rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA RADY MIASTA – KRYTERIA

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ – TERMINARZ

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zamość oraz wypełnić podanie.