Innowacja pedagogiczna

„Elementy języka angielskiego

w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej”

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu utworzono klasy, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym „Elementy języka angielskiego w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej”.

Autorami Innowacji, jednocześnie odpowiedzialnymi za jej wdrożenie, są nauczyciele uczący w klasach I-III – panie Małgorzata Bakuniak, Renata Kowarz i Jolanta Wilawer.

 


 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 


 

HELLO, WHAT’S YOUR NAME?

Dnia 21 października 2012r. klasa II a zorganizowała zabawę w teatr. Na zajęciach technicznych dzieci wykonały zabawne pacynki, a następnie odgrywały scenki w szkolnym teatrzyku w języku polskim i angielskim. Aktorzy mieli okazję utrwalić angielskie formy powitania i pożegnania, pytania o imię, wiek, ulubione kolory, potrawy czy zabawki.

Wychowawca klasy II a Jolanta Wilawer


Happy Teddy Bear Day!

Dnia 25 listopada 2012r. świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

Z tej okazji  w klasach I-III zorganizowano wystawy puszystych milutkich pluszaków. Klasa II a dodatkowo wzbogaciła ekspozycję o własnoręcznie wykonane książeczki anglojęzyczne pt. „My Teddy Bear”.

Wychowawca klasy II a Jolanta Wilawer


 Lekcja pokazowa

Lekcja pokazowa 26.03.2013

W dn. 26 marca 2013r. w klasie I a odbyła się lekcja pokazowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prezentująca nauczanie elementów j. angielskiego na innych edukacjach. Podczas zajęć można było zaobserwować, że język angielski, który towarzyszy podczas różnych edukacji jest interesującą dla uczniów sytuacją dydaktyczną, dzieci chętnie biorą udział w ćwiczeniach językowych.

Zajęcia zawierały elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i j. angielskiego. Przebieg zajęć:

 1.

Powitanie. Wprowadzenie „słówka dnia” frog (żaba) na podst. gazetki klasowej.

2. 

Wypowiedzi dzieci na temat scen i wydarzeń fantastycznych na podst. prezentowanych przez N. ilustracji.

 3.

Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner „Strumyk”, wypowiedzi U. na temat przedstawionej w wierszu historyjki, ilustracji, nastroju wiersza.

 4.

Zaproszenie do podróży pociągiem do krainy fantazji. Tworzenie grup za pomocą kolorowych biletów. Próby śpiewanie refrenu piosenki „Fantazja” podczas „jazdy pociągiem”.

 5.

Rozwiązywanie zadań w grupach. Prezentacja wykonanych zadań przez każdą z grup. Wspólne zapisywanie rozwiązań na tablicy i w kartach pracy. Ocena pracy – wklejenie znaczków.

6. 

Kolorowanie i uzupełnienie opisu „mojej” żaby nazwami kolorów w j. angielskim.

 7.

Podsumowanie i ocena zajęć. Pożegnanie piosenką – „Goodbye”.

 

Wykorzystano różnorodne formy i metody pracy oraz środki dydaktyczne. Zajęcia przebiegły sprawnie, uczniowie aktywnie zaangażowali się w swoją pracę oraz zabawę. Zaproszeni goście chętnie dołączyli do śpiewania piosenki na zakończenie zajęć.

Wychowawca klasy I a – Małgorzata Bakuniak


PLAY, SING, AND LEARN TOGETHER!

21 czerwca 2013r. Play, sing and learn together

Dnia 21 czerwca 2013r. uczniowie klasy II a pod okiem wychowawczyni pani Jolanty Wilawer zorganizowali zabawy z językiem angielskim i piosenką pod hasłem „Play, sing and learn together!” dla dzieci z grupy „Biedronek” z Przedszkola Nr 15 w Zamościu oraz dla uczniów świetlicy szkolnej. Dzieci miały okazję poznać kilka piosenek w języku angielskim i czynnie uczestniczyć w zabawach ruchowych przy dźwiękach akordeonu i gitary,  z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Organizatorzy zaś mogli sprawdzić swe umiejętności językowe i podzielić się swoją wiedzą, a przy okazji nawiązać nowe przyjaźnie. 

Wychowawca klasy II a Jolanta Wilawer

 

Skip to content