Rok szkolny 2023 / 2024

DYREKTOR SZKOŁY 

 mgr Tadeusz Sałamacha

  

ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY 

mgr Ewa Niedabylska

 

GRONO PEDAGOGICZNE

Psycholog
mgr Małgorzata Bakuniak
Pedagog specjalny
mgr Renata Biernacka
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Kowarz – wych. kl. 1a
mgr Barbara Korona – wych. kl 1b
mgr Beata Zembroń – wych. kl. 1c
mgr Dorota Małys – wych. kl. 2a
mgr Marzena Mazur – wych. kl 2b
mgr Bożena Kierepa – wych. kl. 2c
mgr Dorota Skotarska – wych. kl. 3a
mgr Aleksandra Kopiel – wych.kl. 3b
mgr Bożena Kukiełka – wych. kl. 3c
Język polski 
mgr Joanna Kosz – wych. kl. 4a
mgr Małgorzata Hrycyk – wych. kl. 6c
mgr Renata Kudela – wych. kl. 5b
mgr Agnieszka Pawliszak – wych. kl. 7a
mgr Marzena Wityk – wych. kl. 8a
Język angielski
mgr Renata Kurzępa
mgr Marek Piróg – wych. kl. 5a
mgr Anna Smolak – wych. kl. 5c
mgr Anna Zabłocka
Język niemiecki
mgr Agata Słowik
Historia
mgr Małgorzata Hrycyk – kl. 6c
mgr Tadeusz Sałamacha
mgr Aneta Ścibak
 WOS
mgr Aneta Ścibak
Przyroda / Biologia 
mgr Łukasz Brykner – wych. kl. 4b
mgr Danuta Raczkiewicz 
Geografia 
mgr Łukasz Brykner – wych. kl. 4b
mgr Danuta Raczkiewicz
Chemia
mgr Wojciech Bartosiewicz
Fizyka
mgr Wojciech Bartosiewicz
Matematyka 
mgr Elżbieta Gołębiowska – wych. kl. 7b
mgr Iwona Kołodziejczuk – wych.kl. 6b
mgr Ewa Niedabylska
mgr Maria Pawłowska – wych. kl. 4c
Informatyka  
mgr Agnieszka Boratyn 
mgr Małgorzata Jasek
Plastyka 
mgr Agnieszka Hamerska
mgr Małgorzata Hrycyk – kl. 6c
Muzyka 
mgr Agnieszka Hamerska
Technika  
mgr Agnieszka Boratyn
mgr Bożena Kukiełka – wych. kl. 3c
Wychowanie fizyczne 
mgr Małgorzata Adamowicz-Biernacka
mgr Jerzy Andruszek
mgr Janusz Głębocki
mgr Beata Karchut – wych. kl. 7c
mgr Marek Kudela
mgr Jolanta Kunicka – wych. kl. 6a
mgr Sławomir Moździoch 
mgr Maros Smolak
Religia 
mgr Małgorzata Jasek
mgr Danuta Kubicka
ks. mgr Sławomir Portka
mgr Dorota Pilipczuk
WDŻ
mgr Jolanta Kunicka – wych. kl. 6a
mgr Aneta Ścibak 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Brykner – wych. kl. 4b
Doradca zawodowy
mgr Małgorzata Jasek
Świetlica 
mgr Barbara Cybulska
mgr Beata Klassek
mgr Małgorzata Pokrzywa
Biblioteka
mgr Danuta Łuszczewska
Nauczyciel wspomagający
mgr Zbigniew Strzelecki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

Skip to content