Rok szkolny 2022 / 2023

DYREKTOR SZKOŁY 

 mgr Tadeusz Sałamacha

  

ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY 

mgr Ewa Niedabylska

mgr Renata Kowarz

 

GRONO PEDAGOGICZNE

Psycholog
mgr Małgorzata Bakuniak
Pedagog specjalny
mgr Renata Biernacka
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Małys – wych. kl. Ia
mgr Marzena Mazur – wych. kl Ib
mgr Bożena Kierepa – wych. kl. Ic
mgr Dorota Skotarska – wych. kl. 2a
mgr Aleksandra Kopiel – wych.kl. 2b
mgr Bożena Kukiełka – wych. kl. 2c
mgr Barbara Darda – wych. kl. 3a
mgr Jolanta Wilawer – wych kl. 3b
mgr Beata Zembroń – wych. kl. 3c
Język polski 
mgr Joanna Kosz
mgr Małgorzata Hrycyk – wych. kl. 5c
mgr Renata Kudela – wych. kl. 4b
mgr Marta Pakos – wych. kl. 5a
mgr Agnieszka Pawliszak – wych. kl. 6a
mgr Marzena Wityk – wych. kl. 7a
Język angielski
mgr Robert Krukowski 
mgr Renata Kurzępa
mgr Marek Piróg – wych. kl. 4a
mgr Anna Smolak – wych. kl. 4c
mgr Anna Zabłocka
Język niemiecki
mgr Agnieszka Jedlińska
mgr Agata Słowik
Historia
mgr Małgorzata Malicka 
mgr Małgorzata Hrycyk – kl. 5c
mgr Tadeusz Sałamacha
mgr Aneta Ścibak
 WOS
mgr Aneta Ścibak
Przyroda / Biologia 
mgr Łukasz Brykner – wych. kl. 8d
mgr Danuta Raczkiewicz – wych. kl. 8c
Geografia 
mgr Łukasz Brykner – wych. kl. 8d
mgr Danuta Raczkiewicz – wych. kl. 8c
Chemia
mgr Wojciech Bartosiewicz – wych. kl. 8b
Fizyka
mgr Wojciech Bartosiewicz – wych. kl. 8b
mgr Paweł Kucharski
Matematyka 
mgr Elżbieta Gołębiowska – wych. kl. 6b
mgr Iwona Kołodziejczuk – wych.kl. 5b
mgr Ewa Niedabylska
mgr Maria Pawłowska – wych. kl. 8a
mgr Ewelina Tucka 
Informatyka  
mgr Roman Bikowski
mgr Agnieszka Boratyn – wych. kl. 8e
mgr Małgorzata Jasek
Plastyka 
mgr Agnieszka Hamerska
mgr Małgorzata Hrycyk – kl. 5c
Muzyka 
mgr Agnieszka Hamerska
Technika  
mgr Agnieszka Boratyn – wych. kl. 8e
mgr Bożena Kukiełka – wych. kl. 2c
Wychowanie fizyczne 
mgr Małgorzata Adamowicz-Biernacka
mgr Jerzy Andruszek
mgr Barbara Gaca
mgr Janusz Głębocki
mgr Beata Karchut – wych. kl. 6c
mgr Marek Kudela
mgr Jolanta Kunicka
mgr Barbara Korona
mgr Rafał Malec
mgr Sławomir Moździoch 
mgr Maros Smolak
Religia 
mgr Małgorzata Jasek
mgr Danuta Kubicka
ks. mgr Dominik Osuchowski
mgr Dorota Pilipczuk
WDŻ
mgr Jolanta Kunicka
mgr Aneta Ścibak 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Brykner – wych. kl. 8d
mgr Agnieszka Jedlińska
Doradca zawodowy
mgr Małgorzata Jasek
Świetlica 
mgr Barbara Cybulska
mgr Beata Klassek
Biblioteka
mgr Danuta Łuszczewska
Nauczyciel wspomagający
mgr Zbigniew Strzelecki
 mgr Renata Wojda

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

Skip to content