Zaznacz stronę

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

 

HISTORIA SZKOŁY

 

 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 

01.08.1988 r. – 31.08.1992 r. – mgr Leokadia Pasieka

01.09.1992 r. – 31.08.2002 r. – mgr Urszula Kowalska

01.09.2002 r.- 31.08.2012r. mgr Henryk Borowik

01.09.2012 r. – 31.08.2017r. –  mgr Jolanta Goryczka

od 01.09.2017 r. – mgr Ewa Lorenz

 

 Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły

 

20.01.1984 r. – Rozpoczęcie budowy szkoły miejskiej w centrum osiedla mieszkalnego im. Jana Zamoyskiego.

 

01.08.1988 r. – Przekazanie szkoły do użytku publicznego.

 

01.09.1994 r. Z inicjatywy wicedyrektora mgr Henryka Borowika utworzenie pierwszego na terenie województwa lubelskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4   Uczniowskiego Klubu Sportowego pod nazwą „KIKO” i rozpoczęcie działalności szkoleniowej w sekcjach: badminton, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy i szachy.

25.09.1998 r. – Odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Batorego i wręczenia sztandaru, uchwałą Nr LV/381/98 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 25 maja 1998 r.

 

01.09.1999 r. – Powołanie sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego.

 

01.09.2003 r. – Powołanie (utworzenie) w Szkole Podstawowej Nr 4 klas sportowych o profilu: badminton i koszykówka.

 

10.10.2003 r. Otrzymanie przez Szkołę Podstawową Nr 4 tytułu „Szkoła z klasą” – Nr certyfikatu 2915/2003.

 

15.03.2008 r. – Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu Zbiorową  Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”.

 

01.09.2012 r. – Utworzenie Zespołu Szkół Nr 4. Zespół tworzą: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego i Gimnazjum Nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

 

Eksperyment Dydaktyczny

 

W latach 1989 – 2004 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu, jako jedna spośród dziewięciu w województwie lubelskim, brała udział w Eksperymencie Dydaktycznym poświęconym weryfikacji koncepcji integralnego nauczania w klasach 0 -3. 

        Eksperyment prowadzony był za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej pod naukową opieką pracowników Zakładu Dydaktyki UMCS w Lublinie na czele  prof. Marią Cackowską. Eksperymentem objęte były dwa oddziały klas młodszych, prowadzonych przez  nauczycieli: mgr Krystyna Sarecka, mgr Jolanta Wilawer, mgr Elżbieta Seńko.

Lubelska koncepcja integracji przewidywała objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, rozluźnienie systemu klasowo lekcyjnego, z uwzględnieniem przechodzenia od zajęć w pełni zintegrowanych w klasach 0 – 1 do modelu zajęć systematyczno – przedmiotowego w klasie drugiej i trzeciej.  Uwzględniono następujące płaszczyzny integracji: treściową, nauczania i wychowania,  metodyczną. Według M. Cackowskiej treści nauczania podzielone były na tygodniowe ośrodki tematyczne, a następnie na jednostki dzienne, które zawierały realizację celów ogólnych i operacyjnych.

 Zajęcia zintegrowane odbywały się według autorskich konspektów ośrodków tematycznych opracowywanych przez w/w nauczycieli w oparciu o wytyczne pracowników naukowych Zakładu Dydaktyki UMCS.

 W trakcie trwania tej innowacji pedagogicznej nauczyciele regularnie uczestniczyli w seminariach naukowych w Instytucie Pedagogiki UMCS, podczas których analizowano wdrażany program, tematyczne ośrodki pracy, dzielono się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z innych placówek oświatowych objętych eksperymentem, planowano przebieg badań kontrolnych oraz przygotowywano materiały do publikacji metodycznych.

 Praca tym systemem dała możliwość pobudzania, aktywizowania i rozwijania działalności poznawczej uczniów w procesie nauczania – uczenia się oraz rozwijania  twórczych postaw, skłaniała do podejmowania działań kreatywnych, wdrażała dzieci do współżycia i współdziałania w zespołach rówieśniczych czy podejmowania działań na rzecz innych ludzi. W codziennej pracy z uczniami kładziono nacisk na wielozmysłowe poznawanie świata poprze uczestnictwo w wielu atrakcyjnych formach pozalekcyjnych.

 Prekursorski program dydaktyczny, uznany jako nowatorstwo pedagogiczne, przyczynił się do modernizacji systemu nauki początkowej, przygotowując grunt dla późniejszej reformy oświatowej. 

 Liczba uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 

im. Stefana Batorego w Zamościu

w latach 1988 – 2011 

klasy I – VIII

 

 

Rok szkolny

1988/89

I-III

1989/90

I-IV

1990/91

I-VI

1991/92

I-VII

1992/93

I-VIII

1993/941994/951995/961996/971996/971998/99
Liczba oddziałów1429485968737473726965
Liczba uczniów460824134616982054219021922184212520151870

 

 

Klasy I – VI

 

Rok szkolny

1999/2000

I-VI, VIII

2000/01

I-IV

2001/02

I-VI

2002/03

I-VII

2003/04

I-VIII

2004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/11
Liczba oddziałów514037342927262523212020 
Liczba uczniów14411070971883806744707654610552511486 

 

 

1999/2000 – ostatni rok nauki ośmioletniej szkoły podstawowej

2000/2001 – pierwszy rok działalności sześcioletniej szkoły podstawowej

 

 

Wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych SP 4 w Zamościu

organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie

 

 Wynik SP 4 w ZamościuMiejsce w Zamościu
Stanin
Wynik Gminy
Wynik województwa
Wynik Polski
2002
29,424Średni29,6129,4729,5
2003
30,14Wyżej średni   
2004
26,832Wyżej średni   
2005
31,131Wysoki30,330,429,5
2006
27,73Wysoki26,5325,2125,3
2007
28,43Wysoki28,126,726,6
2008
30,41Bardzo wysoki25,725,725,8
2009
30,42Wysoki23,2322,4422,64
2010
24,42Wysoki28,5724,3924,56
201129,51Bardzo wysoki27,425,525,27

 

 

Wyniki wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół

prowadzonego przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

 

 Miejsce
SP 4 Zamość
w woj. lubelskim
Wynik punktowy
Liczba sklasyfikowanych
szkół podstawowych woj. lubelskiego
2001/2002
9572,5327
2002/2003
12165,5307
2003/2004
3239,5316
2004/2005
5234314
2005/2006
8281342
2006/2007
4353368
2007/2008
4348336
2008/2009
5338,5354
2009/2010
11265,5318
2010/20113310334

 

 

 

 

 

Skip to content