Nr konta Rady Rodziców do wpłat za ubezpieczenie i na RR:

81 1020 5356 0000 1202 0247 0292

W roku szkolnym 2023/2024 na powyższe konto należy dokonywać następujących wpłat:

1) składka na komitet rodzicielski

za pierwsze dziecko – 50 zł

za drugie dziecko – 40 zł

za trzecie i kolejne dziecko po 30 zł,

2) składka z tytułu ubezpieczenia NNW ucznia – 46 zł

3) inne.

Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz tytuł wpłaty.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SP4 W ZAMOŚCIU

Skip to content