Numer konta Rady Rodziców:

77 1240 2816 1111 0011 1809 5784

Na wyżej w/w konto w roku szkolnym 2022/2023 należy wpłacać składki z tytułu:

1)  składka na komitet rodzicielski

za pierwsze dziecko – 40 zł

za drugie dziecko -30 zł

za trzecie i kolejne dziecko po 20 zł,

2) składka z tytułu ubezpieczenia NNW ucznia – 52 zł (płatności można dokonać najpóźniej do 15 października),

3) inne.

Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz z jakiego tytułu jest wpłata.

REGULAMIN RADY RODZICÓW SP4 W ZAMOŚCIU

Skip to content