Pedagog specjalny
mgr Renata Biernacka

 

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 13:00

8:00 – 8:45 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

8:50 – 9:35 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi 

9:45 – 10:30 zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne

10:40 – 11:25 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi

WTOREK

12:30 – 16:30

13:35 – 14:20 zaj. wyrównawcze
z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

14:30 – 15:15 zaj. wyrównawcze
z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

konsultacje

ŚRODA

8:00 – 13:00

8:00 – 8:45 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

9:45 – 10.30 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi
11:40 – 12:25 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

CZWARTEK

8:00 – 12:30

8:00 –8:45 zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne

9:45 -10:30 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

PIĄTEK

12:30 – 16:00

12:40 – 13:25 zaj. wyrównawcze z elementami korekcyjno – kompensacyjnymi

Skip to content