ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

W naszej szkole corocznie realizowane są rekomendowane programy profilaktyczne.

Pomimo, że aktualna sytuacja epidemiologiczna wpływa na organizację pracy szkoły, nie zrezygnowaliśmy z realizacji zaplanowanych zajęć profilaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w klasach: II, III, V i VI przez przez nauczycieli posiadających odpowiednie uprawnienia do realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych.

Przyjaciele Zippiego

Zajęcia “Przyjaciele Zippiego” prowadzone są w klasach II A, II B, II C i III B  przez: Dorotę Małys, Marzenę Mazur, Bożenę Kierepę i Renatę Kowarz.

Kanwą zajęć jest czytane przez nauczyciela i wzbogacone ilustracjami opowiadanie, do którego odwołuje się w trakcie ćwiczeń i zabaw. Bohaterowie opowiadań to grupa przyjaciół, którzy przeżywają różne przygody, a mogą przytrafić się każdemu dziecku. Na przykładzie tych sytuacji nauczyciel rozmawia z dziećmi, omawiając różne zachowania i możliwości działania. W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia, rysują, odtwarzają scenki i wymyślają różne sposoby radzenia sobie z trudnościami, jakie je spotykają. Program ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

   

Spójrz inaczej klasy I-III

Zajęcia “Spójrz inaczej” realizowane są w klasach: III A i III C przez Małgorzatę Pokrzywę i Dorotę Skotarską.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi tzn. w taki sposób, aby umożliwić uczniom kreatywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Dzieci w młodszym wieku szkolnym nie zawsze potrafią mówić o swoich uczuciach, stąd też wykorzystujemy inne sposoby wyrażania emocji, takie jak: zabawa, malowanie i rysowanie, lepienie z modeliny i plasteliny, śpiewanie piosenek, scenki teatralne, przedstawienia kukiełkowe.

Dziecko obserwując reakcję innych dzieci oraz nauczyciela może także znaleźć sposób na złagodzenie swoich napięć i zrozumienie samego siebie. Sam fakt, że takie działania są akceptowane, a nawet pożądane wystarczy, aby zredukować napięcie i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, kiedy to dziecko samo daje sobie radę.  W trakcie zajęć prowadzący mogą swoimi uwagami i komentarzami doskonalić rozumienie       i pomagać dzieciom rozwijać umiejętności wglądu w siebie. W ten sposób dzieci poszerzają krąg własnych doświadczeń i uczą się o wiele więcej niż przez upominanie i udzielanie wskazówek przez dorosłych.

Spójrz inaczej klasy 4-6

Program “Spójrz inaczej” jest realizowany w klasach V A, VI B i VI przez Renatę Kowarz, Małgorzatę Bakuniak i Renatę Sadowską-Bodziuch.

Celem programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym  w klasie szkolnej oraz problemom zdrowia psychicznego u dzieci w wieku 10-13 lat.

W czasie zajęć uczniowie mają stworzone warunki  do rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka,  które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów   i konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Uczniowie rozwijają umiejętności psychospołeczne, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie  z negatywnymi emocjami, kształtują pozytywną samoocenę i pozytywny obraz siebie.    

 Program Domowych Detektywów

“Program Domowych Detektywów” prowadzony jest w klasach VI C i VI E przez Małgorzatę Pokrzywę i Beatę Klassek. Program składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany jest w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole oraz w domu są cztery zeszyty komiksowe.

W ramach zajęć w domu dzieci wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. „domowe drużyny”. Zadaniem drużyn jest wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy z nich zawiera jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „domowych drużyn” oraz krótkie porady przeznaczone dla rodziców. Bohaterami komiksów są młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelują wśród uczniów pożądane zachowania i postawy.

Szkolna część programu realizowana jest przez nauczyciela przy aktywnym udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych. Nauczyciel inicjuje pracę „domowych drużyn” na zajęciach w klasie. W trakcie tych zajęć uczniowie zapoznają się z tematami zeszytów oraz omawiają wrażenia i doświadczenia z pracy z rodzicami. Do zadań liderów należy zaprezentowanie całej klasie wybranych treści komiksów oraz prowadzenie w małych grupach krótkich zajęć nawiązujących do ich treści.

Program kończy się Wieczorem Jasia i Małgosi, popołudniowym spotkaniem wszystkich uczestników – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.   W trakcie tego spotkania uczniowie prezentują gościom prace (plakaty, quizy, scenki), wykonane pod kierunkiem nauczyciela i nawiązujące do treści programu.

Trening zastępowania agresji

 “Trening zastępowania agresji” jest prowadzony przez Małgorzatę Bakuniak z grupą uczniów klas II-III. Jest to rodzaj cyklicznych zajęć podczas, których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela pracują nad kontrolowaniem swojej złości.

Zajęcia dzielą się na trzy moduły:

Pierwsza część zajęć: Trening Umiejętności Społecznych, przygotowuje dziecko do wykorzystywania tego rodzaju umiejętności w sposób nieagresywny, ale asertywny, a co za tym idzie kształtuje w uczestniku odwagę.

Drugi moduł: Trening Kontrolowania Złości, ma za zadanie nauczyć dziecko, w jaki sposób poznawać i redukować swoją złość, aby wszelkie konflikty rozwiązywać bez jakichkolwiek przejawów agresji, co w przyszłości skutkuje niezwykłą i jakże pożądaną umiejętnością opanowania.

Trzecia część zajęć: Wnioskowanie Moralne, jest to dział ćwiczeń pokazujących, jak dokonywać wyborów w sytuacjach trudnych i wymagających poświęcenia pewnych wartości dla innych bez okazywania przy tym gniewu, co także bardzo rozwija inteligencję. 

  

tekst opracowała: RSB
zdjęcia: RK,MM,BK,MB

Skip to content