SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu