SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

 

 

Szkolne Koło Teatralne powstało w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu w roku szkolnym 2002/2003. Zostało założone przez panią Barbarę Cybulską, która opracowała i wdrożyła program Koła Teatralnego oraz realizowała go w kolejnych latach z uczniami swojej klasy na zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

       Celem tych zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości; odkrycie, rozwinięcie wszystkich predyspozycji zdolności oraz zainteresowań dzieci, co pozwoli im na własne widzenie świata:

 

          przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywaniu w teatrze i obcowaniu z prawdziwą sztuką;

 

          udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska pozaszkolnego;

 

          doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji;

 

          kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, tolerancji wobec innych;

 

          czerpanie radości z własnej, twórczej pracy.

 

 

 

Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję, śpiew, często wykonują również dekoracje do wystawianych przedstawień.  Oglądają sztuki teatralne.  Szkolne Koło Teatralne współpracuje z miejscowymi ośrodkami kultury (ZDK, MDK, Filia   „Okrąglak”- bierze też udział w przeglądach teatralnych organizowanych przez te ośrodki np. „Maj teatralny”.  Współpracuje również z Przedszkolem nr 12,  Przedszkolem nr 15 w Zamościu i Przedszkolem w Kalinowicach.

 

 

 

        W latach 2003/2012 uczniowie Koła teatralnego pod kierunkiem pani Barbary Cybulskiej przygotowali i wystawili wiele przedstawień i inscenizacji teatralnych:

 

 

 

-„Smok ze Smoczej Jamy”, „Dyngusiarze przyszli”, „Życzenia Noworoczne”, „Dzień   Mamy i Taty”, „Jesteśmy dziećmi Ziemi”, „Ortografia to nie rzecz, która leży w kącie gdzieś”, „Kopciuszek”, „Królewna Niedbalusia”, „Wiewióreczka Łupiskórka”,  „Szewczyk Dratewka”, „Spotkanie z bajką”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Dwunastu braci”, „Dziecięcy krąg przyjaźni”, „Co słychać w lesie”.

 

 

 

        W roku szkolnym 2011/2012 powstały dwie grupy Koła Teatralnego  z klas I – III  prowadzone przez panią Barbarę Cybulską i panią Bożenę Kierepę. Grupy te wspólnie przygotowały i wystawiły przedstawienia „11 listopada”, „Jasełka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu i Przedszkola nr 15 w Zamościu.

 

 

 

        Od 2012 roku  Koło Teatralne prowadzi również  pani Renata Kowarz i pani  Beata Klassek, która  zajmuje się oprawą  plastyczną. W marcu 2012 roku artyści Koła Teatralnego  przygotowali przedstawienie pt. „Kiedy Ziemowit miał siedem lat” dla uczniów naszej szkoły, a także dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego ,,Dzieje Polski w Legendach”.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content