OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

  1. w związku z organizacją nauki religii
  2. w związku z organizacją stołówki
  3. w związku z zapewnieniem zajęć świetlicowych dla uczniów
  4. w związku z zapewnieniem dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych
  5. w związku z organizacją wycieczek szkolnych
  6. w związku z wyróżnianiem uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych
  7. w związku przetwarzaniem danych osobowych w ramach działalności rady rodziców w stosunku do osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Skip to content