Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. S. BATOREGO W ZAMOŚCIU PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SP4 W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2023_2024  Regulamin Rady Rodziców SP4 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia...
Skip to content