Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022/2023  Regulamin Rady Rodziców SP4 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Zarządzenie nr 1_2021_2022 w sprawie procedur i organizacji zajęć Zbiór procedur postępowania...
Skip to content