A SP Cała Polska Czyta Dz

     Ogólnopolska kampania społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom”        Złota Lista, styczeń 2015     Przebieg całorocznych działań: Całoroczne, cykliczne głośne  czytanie w klasach przez nauczycieli i...

Świetlica – w świetlicowej gromadzie

Rok szkolny 2022/2023 Teatrzyk kukiełkowy Świetlica szkolna przygotowała inscenizację wiersza J. Brzechwy pt.: Na straganie. Przygotowane przedstawienie okazało się cudowną przygodą i zabawą. (B. Klassek, B. Cybulska)     Zabawy w świetlicy (B. Klassek, B....

Świetlica – Regulamin

 REGULAMIN   ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu            Świetlica szkolna w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo  -opiekuńczych przyjętych...

A SP Eksperyment Dydaktyczny

  Eksperyment Dydaktyczny   W latach 1989 – 2004 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu, jako jedna spośród dziewięciu w województwie lubelskim, brała udział w Eksperymencie Dydaktycznym poświęconym weryfikacji koncepcji integralnego nauczania w klasach 0...
Skip to content