A SP Cała Polska Czyta Dz

     Ogólnopolska kampania społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom”        Złota Lista, styczeń 2015     Przebieg całorocznych działań: Całoroczne, cykliczne głośne  czytanie w klasach przez nauczycieli i...

Świetlica – w świetlicowej gromadzie

         Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas I – III przed lekcjami i po ich zakończeniu. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych oraz poczynań dydaktycznych.   Praca wychowawców skupia się na...

Świetlica – Regulamin

 REGULAMIN   ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu            Świetlica szkolna w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo  -opiekuńczych przyjętych...

A SP Eksperyment Dydaktyczny

  Eksperyment Dydaktyczny   W latach 1989 – 2004 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu, jako jedna spośród dziewięciu w województwie lubelskim, brała udział w Eksperymencie Dydaktycznym poświęconym weryfikacji koncepcji integralnego nauczania w klasach 0...