A PROJEKT EDUKACYJNY Gim

  PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r.   Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania...
Skip to content