Kiedy nagle las zaszumi,

Mowę sosny gdy zrozumiesz…

To jest Polska

Gdy zobaczysz gdzieś topole

Królujące ponad polem…

To jest Polska…

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 1918 roku, po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. – a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Pieśni Niepodległości

Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało” – zauważył Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie. I najwyraźniej miał rację.

Pieśni towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom naszej historii, te patriotyczne krzewiły ducha polskości, wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, często zagrzewały do boju, bywały modlitwą.

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4RGAb9_Ch8&ab_channel=Pie%C5%9BniPatriotyczneiNarodowe

https://www.youtube.com/watch?v=PsUIGY_b99M&ab_channel=Pie%C5%9BniPatriotyczneiNarodowe

https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w&ab_channel=LekcjaHistorii

https://www.youtube.com/watch?v=UnFM3UiSgQw&ab_channel=LekcjaHistorii

Skip to content