Skreślono z mapy Wołyń, Lwów i Wilno…

Została pamięć, która  żyje z nami…!

I cóż nam począć z pamięcią bezsilną.

Z naszą tęsknotą i próżnymi łzami?

Zanim cud jakiś przyjdzie z którąś wiosną,

I znowu jutrznią zabłyśnie firmament –

Tę waszą pamięć – żywą – bezlitosną –

Wnukom przekażcie jako Wasz testament…!

Feliks Konarski

Dnia 12 czerwca 2022 roku przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w ważnej uroczystości. Z inicjatywy Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków  Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu odbyła się uroczysta msza upamiętniająca Ofiary Ludobójstwa  na Wołyniu, Lubelszczyźnie, Małopolsce Wschodniej. Ta coroczna uroczystość odbyła się w Parafii Wojskowej Św. Jana Bożego w Zamościu. Wierni modlili się  o wieczne zbawienie dla śp. ppłk. Władysława Czermińskiego ps. „Jastrząb”, śp. Janiny Kalinowskiej, Batalionów Chłopskich, Żołnierzy Wojska  Polskiego poległych w obronie polskiej ludności na Wołyniu, którzy ginęli  w walce z bandami UPA. Uroczyste kazanie podczas my świętej wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz – Zalewski. Szczególne podziękowania dla przedstawicieli  naszej szkoły złożyła pani Zofia Szala przedstawicielka Zamojskiego Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, która daje  świadectwo prawdy o ofiarach zbrodni i przekazuje pamięć następnym pokoleniom.

Skip to content