Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i świętowany jest na całym świecie.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W ramach akcji w naszej szkole zaplanowano i zrealizowano w terminie 12 -23 lutego 2024 r. następujące zadania:
– przygotowanie i ekspozycję gazetki informacyjnej na temat DBI na szkolnym korytarzu,
– dystrybucję materiałów profilaktycznych dla rodziców i nauczycieli zaangażowanych w akcję (w tym wychowawców klas) przez dziennik elektroniczny,
– zorganizowanie konkursu plastycznego połączonego z wystawą prac pod hasłem „Bezpieczny Internet”,
– projekcję na korytarzu szkolnym, podczas przerw, filmu powstałego z prezentacji wykonanych przez uczniów, które poruszają temat bezpieczeństwa w sieci,
– opublikowanie informacji o akcji w szkolnej e-gazetce, na stronie internetowej oraz fb.

Podczas obchodów DBI zorganizowany został też „Dzień gier planszowych” jako alternatywa dla gier komputerowych.

Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie prezentowanymi materiałami oraz bardzo chętnie włączali się w proponowane działania.
Akcję
zorganizowali nauczyciele informatyki i plastyki (p. A. Boratyn, p. M. Hrycyk, p. M. Jasek i p. M. Pawłowska) angażując również nauczycieli-wychowawców.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację naszych zadań 🙂

 

Skip to content