14 października 2019 r. o godzinie 10.00 Pani dyrektor Ewa Lorenz oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Kamil Stanisławczuk i Karolina Bełz pod opieką Pani Marty Pakos, rozpoczęli uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu.  W tym wyjątkowym dniu nagrody dyrektora szkoły otrzymali następujący nauczyciele:  wicedyrektor mgr Ewa Niedabylska, wicedyrektor mgr Renata Kowarz, mgr Beata Klassek, mgr Barbara Cybulska, mgr Barbara Korona, mgr Małgorzta Hrycyk, mgr Agnieszka Pawliszak, mgr Elżbieta Seńko, mgr Anna Topolska, mgr Marta Pakos, mgr Maria Pawłowska, mgr Jolanta Wilawer, mgr Barbara Darda, mgr Dorota Małys, mgr Andrzej Świergoń, mgr Rafał Malec, mgr Joanna Kosz, mgr Iwona Kołodziejczuk, mgr Danuta Margol, mgr Małgorzata Adamowicz, mgr Elżbieta Musiej, mgr Wiesław Żyła. Do nagrody Prezydenta Miasta Zamość wytypowani zostali: mgr Wojciech Bartosiewicz oraz mgr Agata Słowik. Pani dyrektor Ewa Lorenz odczytała listy: Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka oraz Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk skierowane do dyrektorów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Najmłodsze dzieci – z grupy przedszkolnej Biedronki, przygotowane przez Panią Iwonę Stanisławczuk – zaprezentowały przepiękny układ taneczny. Wiersze i piosenki pod kierunkiem Pani Bożeny Kukiełki recytowali i śpiewali uczniowie klasy IIa. Hiszpańskie rytmy w wykonaniu dziewcząt z klasy IIIa pod opieką Pani Beaty Karchut wprowadziły wszystkich zebranych w doskonały nastrój, a piosenki i utwory w wykonaniu zespołów Pań: Agnieszki Hamerskiej i Jolanty Wilawer zakończyły część artystyczną. Samorząd uczniowski kierowany przez Panią Barbarę Koronę złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Skip to content