Europejski Plan Rozwoju Szkoły jest kontynuacją dotychczasowej aktywności kadry i uczniów SP4 w wymiarze europejskim. Podczas ostatnich lat były realizowane projekty europejskie dla uczniów szkoły, które umożliwiły rozpoczęcia współpracy z instytucjami/ placówkami z krajów UE. Wytypowane obszary priorytetowe wymagające poprawy z uwzględnieniem celów strategicznych opisanych w wytycznych dla Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły to:
1. Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia w celu podniesienia jakości kształcenia (nowe narzędzia i metody nauczania).
2. Podniesienie umiejętności językowych pracowników w celu kontynuowania współpracy międzynarodowej i zwiększenia jej pozytywnego wpływu na budowanie tożsamości europejskiej w naszej placówce. Podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz uczestników szkoleń, dążenie do wielojęzyczności.
3. Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.
Ważnymi planowanymi zagranicznymi mobilnościami będą wyjazdy nauczycieli, w tym kadry zarządzającej, placówki na kursy m.in. z zakresu nauczania języków obcych i w językach obcych we współczesnym świecie (kurs: TECHING LANGUAGES IN THE DIGITAL ERA), mające na celu doskonalenie umiejętności językowych i metodycznych.
Jesteśmy przekonani, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy zawodowymi kompetencjami nauczyciela a wynikami edukacyjnymi uczniów. Dlatego też chcemy, aby nauczyciele z naszej placówki ustawicznie rozwijali swoje kompetencje w zakresie komunikacji, ICT – do wykorzystania
w projektach międzynarodowych i współpracy,

Skip to content