Składamy sedeczne podziękowania Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkoły oraz Pomysłodawcom, którzy zaangażowali się w akcje:

Szlachetna Paczka (dla p. Katarzyny),

Zbiórka na rzecz Shroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu (do schroniska przekazaliśmy 41 kg karmy suchej, 16 kg mokrej i 2 miski).

Dzięki Waszej wrażliwości i otwartości te święta będą lepsze.

Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami – Marią Pawłowską i Martą Pakos

Skip to content