SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

Oferta edukacyjna na rok 2021/2022

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

oferta edukacyjna

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Batorego w Zamościu – folder

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu mieści się w przestronnym budynku, usytuowanym w centrum osiedla mieszkaniowego PR5. Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza ponad 620 uczniów.

Nasza szkoła wyróżnia się wysokim poziomem edukacji, miłą i przyjazną atmosferą oraz szczególną dbałością o bezpieczeństwo uczniów. Na terenie szkoły zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Sale oraz kącik zabaw dla najmłodszych znajdują się w osobnym segmencie. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00-15.20.

Świetlica szkolna funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach, pracuje w godzinach 6.45-16.30. Zapewnia uczniom nie tylko opiekę,  ale także atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu: zajęcia muzyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, teatralne, komputerowe, szachowe, czytelnicze z elementami bajkoterapii. Organizuje pomoc w odrabianiu prac domowych. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu.

 Posiadamy nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną oraz sportową: sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, pomoce i materiały sprzyjające organizacji zajęć, zabaw tematycznych i konstrukcyjnych oraz badawczych, bibliotekę, centrum multimedialne, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz salę z lustrami do gimnastyki korekcyjnej, boisko do piłki nożnej „Orlik”, boisko do koszykówki oraz nowoczesną bieżnię lekkoatletyczną. Najmłodsi uczniowie korzystają z bezpiecznego placu zabaw.

Na terenie szkoły funkcjonuje sklepik oraz stołówka i kuchnia, która przygotowuje dwudaniowe obiady. W ramach kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych bierzemy udział w programie dla szkół udostępniającym uczniom owoce, warzywa i produkty mleczne oraz w projekcie „Śniadanie daje moc”.

W trosce o zdrowie i samopoczucie dzieci zapewniamy opiekę medyczną oraz stomatologiczną w godzinach pracy szkoły. Jesteśmy: Szkołą z Klasą 2.0, Szkołą Dobrych Praktyk, Szkołą Odkrywców Talentów. Realizujemy innowacje pedagogiczne, tj. Matematyka innego wymiaru, „Lekkoatletyka dla każdego”.

Prowadzimy szereg działań profilaktycznych: „Narkotyki. To mnie nie kręci!’’, „Zachowaj trzeźwy umysł’’, „Przemoc boli’’, „Trzymaj formę’’, ,,Przyjaciel Zippiego”, „Spójrz inaczej”, „Mega misja”, ,,Ratujemy i uczymy ratować”.

Od 2002 roku jesteśmy organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Dzieje Polski w legendach”. Uczestniczymy w programie umożliwiającym bezpłatną naukę pływania.

Zapewniamy: wszechstronny rozwój dziecka, wysoki poziom nauczania potwierdzony m. in. wynikami sprawdzianu zewnętrznego, a także licznymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Rodzice mają możliwość monitorowania osiągnięć dziecka poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego. Nasi uczniowie jako jedyni w Zamościu , objęci są programem „Indywidualni.pl”, pomagającym im uczyć się szybciej i zapamiętywać na dłużej, a rodziców i nauczycieli wspiera w udzielaniu podopiecznym skutecznej pomocy. Nasi nauczyciele to osoby kompetentne, wysoko wykwalifikowane, stosujące w pracy nowoczesne, urozmaicone formy i metody pracy z uczniem.

Oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, np. z matematyki, języka polskiego, kółka plastyczne, muzyczne, teatralne oraz koła języków obcych, zajęcia sportowe (gimnastyka korekcyjna, zajęcia gimnastyczno-taneczne oraz lekkoatletyczne), zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość uczestniczenia w wypoczynku letnim i zimowym (obozy rekreacyjno – sportowe). Organizujemy wycieczki edukacyjne i rajdy piesze, naukę jazdy na nartach. Prowadzimy gromadę zuchową.

Uzupełnieniem naszej oferty są działające na terenie szkoły kluby sportowe, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, Szkolny Ośrodek Kariery – doradztwo zawodowe, warsztaty terapeutyczno – artystyczne, koło gier planszowych. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka funkcjonującymi w naszym mieście.

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły są: laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (rok szkolny 2018/2019 – 16 laureatów i finalistów),  laureatami i finalistami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”, laureatami Ogólnopolskich Matematycznych Mistrzostw Dzieci i Młodzieży, laureatami i finalistami Konkursu Matematycznego „Mimak” i „Szpak” organizowanych przez LSCDN w Zamościu,  posiadaczami licznych nagród i wyróżnień w: międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, rejonowych i międzyszkolnych konkursach plastycznych,  zdobywcami czołowych miejsc i wyróżnień w konkursach: recytatorskich, literackich, ortograficznych, językowych, muzycznych i sportowych. Sukcesy uczniów SP 4 to przede wszystkim źródło ich radości z efektów często ciężkiej i mozolnej pracy. Dla nauczycieli to powód do satysfakcji i dumy.

Sześciolatek w pierwszej klasie

UCZĘ SIĘ, BAWIĘ I JESTEM BEZPIECZNY Dzieciom sześcioletnim zapewniamy warunki do nauki i zabawy zgodnie z założeniami reformy programowej. Ze szczególną troską dbamy o ich indywidualny rozwój, zaspokojenie potrzeb i bezpieczeństwo. Dla dzieci szkoła proponuje: – naukę w salach w oddzielnej, monitorowanej części szkoły tylko dla klas pierwszych, – sale przestrzenne i dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów, wyposażone w tablice interaktywne, nowoczesne pomoce dydaktyczne i kąciki relaksacyjne, – toalety dostosowane do potrzeb dzieci młodszych, – profesjonalne pracownie komputerowe, – przerwy pod opieką wychowawcy w klasach, – dwie świetlice szkolne czynne od 6.45-16.30, w tym jedna dla dzieci z klasy pierwszej, – duży i bezpieczny plac zabaw w budynku szkoły, nowoczesny plac zabaw przy szkole, kompleks boisk szkolnych (m. in. Orlik), sale gimnastyczne dostosowane do potrzeb dzieci młodszych, – opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki, – obiady w stołówce szkolnej, darmowe mleko, owoce i warzywa, – dodatkowe, bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej, wyrównawcze, koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, matematyczne, językowe, zuchowe, taneczne, naukę pływania). Szkoła zapewnia przyjazne warunki do nauki przez zabawę i praktyczne działanie.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Dla dzieci młodszych: – koła: matematyczne, języka angielskiego, teatralne, plastyczne – zajęcia: muzyczne (nauka gry na flecie prostym), „Ratujemy i uczymy ratować” – profilaktyka uzależnień – gromada zuchowa – zajęcia sportowe: nauka gry w badmintona, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka korekcyjne – programy edukacyjne: „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Smok Mądragon daje radę” Starsza grupa wiekowa: – koła: języka polskiego, języka angielskiego, historyczne, matematyczne, przyrodniczo – ekologiczne, biblioteczne, religijne, turystyczne – zajęcia: komputerowe, plastyczne, chór szkolny – zajęcia sportowe: badminton, koszykówka, piłka siatkowa, gimnastyka – tańce.

Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych, terapeutycznych, korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych.

Dojazd

Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd do niej z każdego punktu Zamościa. Dostępne linie komunikacji miejskiej MZK to: 8, 11, 21, 54 i 56. Przystanki w obu kierunkach znajdują się tuż przy szkole przy ul. Jana Zamoyskiego. Szkoła posiada również własny parking.

Kontakty zagraniczne

Szkoła uczestniczy  w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.

Szkoła bierze udział w projekcie ERASMUS+.

Skip to content