Wnioski na stypendium szkolne

można składać w szkole

w terminie 01.09.2022r. –15.09.2022r.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie wyższy 600 zł netto na członka rodziny. Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.

Druki wniosku są do pobrania w sekretariacie (pokój nr 144) lub ze strony internetowej szkoły (należy je wydrukować wypełnić i podpisać).

Wnioski można składać osobiście po telefonicznym umówieniu się przez sekretariat (84 638 95 00 wew.35)

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o zbieranie faktur do wypłaty stypendium.

Informacja o stypendiach

Klauzula informacyjna RODOstypendia

Oświadczenie do stypendiów 2022

Oświadczenie do stypendiów dz.gospodarcza(1)

Regulamin sprostowanie błędu-1

Regulamin ujednolicony-1

Wniosek dla obywateli Ukrainy(1)

wniosek o zaświadczenie z US

Wniosek stypendia socjalne(1)

Skip to content