TESTY SPRAWNOŚCIOWE

do oddziału sportowego o profilu lekkoatletyka

do klasy I oraz do klasy IV

na rok szkolny 2024/2025

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

TERMIN:

 

Klasa I

Klasa IV

08 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

godz. 1600

09 kwietnia 2024 r. (wtorek)

godz. 1600

 

MIEJSCE: sala gimnastyczna

Obowiązuje strój i obuwie sportowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Orzeczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale sportowym do klasy sportowej.

  2. Zgoda rodziców (wzór zgody można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: https://sp4.zamosc.pl/).

  3. Klauzula RODO do oddziału sportowego (druk klauzuli można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: https://sp4.zamosc.pl/).

 

Dokumenty należy złożyć do 4 kwietnia 2024 r. 

do godz. 1530 w sekretariacie szkoły.

klauzula RODO oddział sportowy

zgoda-oddział sportowy

Skip to content