16 października 2019 na dziedzińcu  szkolnym zostały zasadzone cebulki żonkili w ramach akcji hospicyjnej „ Pola Nadziei”. Szkolną akcję rozpoczęła pani Dyrektor Ewa Lorenz, panie z  biblioteki szkolnej, dziewczęta z klasy VII b oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego. Na przełomie marca  i kwietnia, gdy zakwitną nasze żonkile samorząd uczniowski zorganizuje kwestę pieniężna na rzecz hospicjum Santa Galla.

Skip to content