Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu informuje, że w dniach od 25 marca do 15 kwietnia 2024 r. będą prowadzone zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

UWAGA!

zapisy do oddziału sportowego zapisy trwają od 25 marca do 04 kwietnia 2024 r.

Zapisy prowadzone będą:

Zgłoszenie lub wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530.

Na dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców.

Tadeusz Sałamacha

Dyrektor Szkoły

1. szkola_podstawowa_zgloszenie-1

2. oświadczenie o zamieszkaniu do zgłoszenia

3. RODO Zgłoszenie 

4. prośba o wpisanie do obwodu

5. szkola_podstawowa_wniosek_caly-1

6. RODO Wniosek

7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów do wniosku

8. oświadczenie świetlica

9. zgoda-oddział sportowy

10. klauzula RODO oddział sportowy

Dz.U. Uchwała Nr LIV_744_2022

Informator 2024_2025

Obwód SP4

Uchwała X_151_2019 śieć SP

Zarządzenie nr 15_2024

Skip to content