Dnia 20 października 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych.

Wydarzenie zorganizowane zostało w kameralnej atmosferze, odrębnie dla każdej klasy, z udziałem wicedyrektor szkoły pani Ewy Niedabylskiej.

Odświętnie ubrani i przejęci rolą uczniowie przystąpili do Ślubowania pod opieką swoich wychowawców:

klasa 1A – pani Małgorzata Pokrzywa,

klasa 1B – pani Jolanta Wilawer,

klasa 1 C- pani Beata Zembroń.

Uroczystość poprowadzili uczniowie z Samorządu Szkolnego, którzy, pod kierunkiem pani Marty Pakos, przygotowali program artystyczny, angażujący czynnie pierwszoklasistów.

Uroku dodała piękna dekoracja przygotowana przez panią Beatę Klassek.

Najmłodsi uczniowie musieli zdać „egzamin” wykonując następujące zadania: odgadywanie zagadek, recytację wierszy oraz zaśpiewanie piosenki i hymnu szkoły.

Nad wszystkim czuwał Pan Kleks i jego bajkowi asystenci.

Kolejnym doniosłym momentem ceremonii było złożenie uroczystego przyrzeczenia na sztandar szkoły.

Ja, najmłodszy uczeń tej szkoły,

ślubuję uroczyście:

być dobrym i uczciwym,

być uprzejmym i życzliwym,

dbać o dobre imię klasy i szkoły,

wypełniać pilnie swoje obowiązki

dla samego siebie, Rodziny i Polski –

Ślubuję !

Następnie Pani wicedyrektor Ewa Niedabylska dokonała pasowania pierwszoklasistów

na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu i odczytała uroczysty Akt Mianowania, przyjmując w ten sposób dzieci do grona społeczności szkolnej.

Na zakończenie odbyło się wręczenie upominków ufundowanych przez Szkolną Radę Rodziców oraz sesja zdjęciowa.

Wydarzenie dostarczyło pierwszakom niezapomnianych przeżyć, a nauczycielom dumy ze swoich wychowanków.

 

Życzymy Wam Pierwszoklasiści, aby każdy dzień w naszej szkole był mile spędzony w gronie przyjaciół i dostarczał wiele radości z poznawania świata.

 

Skip to content