Innowacja pedagogiczna

 

„Elementy języka angielskiego

w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej”

 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu utworzono klasy, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym „Elementy języka angielskiego w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej”.

 

Autorami Innowacji, jednocześnie odpowiedzialnymi za jej wdrożenie, są nauczyciele uczący w klasach I-III – panie Małgorzata Bakuniak, Renata Kowarz i Jolanta Wilawer.

 

 

 

 

W myśl założeń Innowacji nauczanie języka angielskiego odbywa się podczas dwóch godzin tygodniowo przewidzianych w ramowym planie nauczania. Elementy języka angielskiego pojawiają się również w toku codziennych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele prowadzą też koła języka angielskiego.

 

 

Treści edukacji językowej są spójne z aktualnie realizowanymi treściami innych edukacji ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych  form aktywności dziecka i twórczej ekspresji. Działania te motywują wychowanków do uczestnictwa w zajęciach i dają szansę na radosne współdziałanie. Podczas zajęć z uczniami wykorzystuje się różnorodne metody nauczania stosowane  zarówno w nauczaniu języka obcego, jak i w edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

W sali szkolnej, w której są prowadzone zajęcia, zorganizowany jest kącik języka angielskiego z książeczkami anglojęzycznymi, kartami demonstracyjnymi, rekwizytami. Przygotowywane są również gazetki dwujęzyczne o aktualnej tematyce, wystawy prac uczniów, takich jak książeczki, laurki, prace plastyczne z elementami języka angielskiego.

 

 

Ponadto uczniowie prezentują swoje umiejętności językowe w trakcie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.

Dzięki temu, nawet po zakończonych zajęciach, dzieci mają kontakt z językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content