Dzień Ochrony Środowiska

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! ”

/ Jan Paweł II/

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego został ustanowiony 5 czerwca 1972 roku, przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej, pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Ideą uchwalenia święta była promocja działań, inwestycji oraz zachowań, mających na celu przyjazne współżycie człowieka z przyrodą. Z tej okazji odbył się w szkole apel, którego celem było przypomnienie uczniom o znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Część artystyczną przygotowali uczniowie i zuchy z klasy I c pod kierunkiem pani Doroty Skotarskiej.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas I – III, dzieci z przedszkola numer 15, nauczyciele oraz rodzice. Na wstępie spotkania pani dyrektor Ewa Lorenz podsumowała   zrealizowane w roku szkolnym liczne działania ekologiczne.

Następnie młodzi artyści recytowali wiersze, śpiewali piosenki i zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Uczniowie zwrócili uwagę na globalne zagrożenia środowiska  przyrodniczego  oraz konieczność  jego ochrony. Przypomnieli o zasadach segregacji odpadów oraz zwrócili uwagę jak dużą rolę dla przyrody odgrywa recykling. Zachęcili słuchaczy do dbania o środowisko, nie zaśmiecania go, oszczędzania energii i wody oraz aktywnego spędzania czasu na dworze. Na zakończenie uroczystości odbył się ekologiczny pokaz mody.

Należy pamiętać, że tak jak chronimy swój dom powinniśmy chronić otaczającą nas przyrodę. Każdy ma obowiązek uczestniczenia w ochronie środowiska. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat.

Wszystkim uczniom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie apelu serdecznie dziękujemy!

Skip to content