Szkolenie Nauczycieli Erasmus+ na Malcie – styczeń 2020r.

Grupa 25 nauczycieli ze SP Nr 4 biorących udział w projekcie „Europa bez granic” w ramach programu Erasmus + spędziła tydzień na Malcie.

Projekt ten dał nam szansę na doskonalenie kompetencji zawodowych oraz językowych. Celem szkolenia było poznanie systemu edukacyjnego, kultury maltańskiej, a także stosowanych metod pracy i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Na spotkaniu z partnerem strategicznym Paragon Europe, poznaliśmy typy szkół oraz zasady ich funkcjonowania. Dowiedzieliśmy się, że cały maltański system edukacyjny bazuje na modelu brytyjskim, a obowiązkowym kształceniem objęci są uczniowie w wieku od pięciu do szesnastu lat. Rodzice mogą zdecydować, czy posyłać dzieci do szkół państwowych, przykościelnych lub prywatnych. Edukacja jest w pełni finansowana przez państwo, podręczniki są bezpłatne.
Bogaci w nową wiedzę, podzieleni na cztery grupy ruszyliśmy sprawdzić, jak system funkcjonuje w praktyce. Odwiedziliśmy: San Andrea School, Maria Regina Most Primary B, Maria Regina College Naxxar Primary School oraz St. Nicholas College Primary School. Mieliśmy okazję przyjrzeć się metodom zarządzania i obserwować lekcje prowadzone w szkołach na Malcie, a następnie dzielić się wrażeniami po ich zakończeniu. Zwróciliśmy uwagę na to, iż szkoły są bezpieczne, gdyż nie wchodzą do nich osoby z zewnątrz, nawet rodzice uczniów ( jest wydzielone miejsce do spotkań), dzieci są grzeczne i spokojnie czekają, aż zostaną o coś zapytane lub poproszone. Klasy młodsze liczą do 20 uczniów i razem z nauczycielem prowadzącym zajęcia, jest w sali na stałe 2 nauczycieli wspomagających. Jeżeli dziecko ma problemy z nauką lub sprawia problemy wychowawcze, zajmuje się nim w tym czasie inny nauczyciel w osobnym pomieszczeniu. Często towarzyszą im  specjalnie wyszkolone psy( labradory) , które pozwalają wówczas dzieciom wyciszyć się i poradzić z trudnymi emocjami. Uczniowie na zajęciach korzystają z tabletów ( każde dziecko otrzymuje tablet na całą edukację), a wszystkie sale są wyposażone w tablice multimedialne. Wiedzę zdobytą na lekcji uczniowie sprawdzają w praktyce ( przy omawianiu jednostek długości na matematyce, zrobione z papieru samoloty puszczali na boisku, mierzyli i porównywali długości).
Oprócz zaplecza metodycznego, mieliśmy  również możliwość i przyjemność poznać nauczycieli z tego kraju, wymienić z  nimi doświadczenia zawodowe. Dużo czasu przeznaczaliśmy na zwiedzanie. Był on bardzo owocny w zdobycie wiedzy na temat historii, kuchni, kultury, obyczajów, zabytków Malty. Dzięki dobrze zorganizowanej komunikacji objechaliśmy wyspę wzdłuż i wszerz. Zobaczyliśmy m.in.: Valettę – stolicę kraju, Mdinę – tzw. „ciche miasto”, Marsaxlokk – słynny port rybacki, odbyliśmy podróż na wyspę Gozo i podziwialiśmy takie fenomeny przyrody jak Błękitna Grota czy Klify Dingli. Niektórym udało się nawet zrobić zdjęcie z nowo wybranym  premierem i spróbować pomarańczy z ogrodu prezydenckiego.

Wyjazd w ramach programu Erasmus + spełnił  nasze oczekiwania i założone cele.
To bez wątpienia znakomita inicjatywa unijna dla kadry nauczycielskiej, która otwiera nowe możliwości funkcjonowania w tym zawodzie z korzyścią dla naszych uczniów i procesu kształcenia.

Skip to content