Program Domowych Detektywów

„Jaś i Małgosia na tropie”

 

szkolno – środowiskowy program profilaktyki alkoholowej

klasy IV – V szkoły podstawowej.

 

Opis problemu: założeniem programu jest przeprowadzić go w klasach IV lub V- tych. Program ten należy do grupy wczesnej profilaktyki, ma zapobiegać problemom, zanim one wystąpią. Ankiety  wśród uczniów ujawniły, że niektórzy uczniowie znają nazwy i smak niskoprocentowych napojów (piwo, wino) oraz  okoliczności, w których jest spożywany.

 

Cel programu: opóźnienie u uczniów inicjacji alkoholowej, zmiana intencji uczniów co do picia alkoholu w przyszłości, wpływ na wzrost  wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież.

 

Główne tematy:  

 – Prawdy i mity na temat alkoholu.

 – Wpływ reklamy i mediów na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu.

 – Rodzaje presji rówieśniczej.

 – Powody dla których młodzi ludzie piją alkohol.

 – Konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

 

Realizacja zadań: program realizuje się w szkole i w domu   przy udziale rodziców:

      Część szkolna programu obejmuje:

– informacja dla rodziców,

– wybór i szkolenie liderów młodzieżowych,

– zajęcia w klasie prowadzone przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych,

   w oparciu o zadania zawarte w podręcznikach,

       Część domowa – prowadzona jest równolegle z zajęciami w  klasie. Wspólne wykonywanie przez dzieci i rodziców  określonych zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

 

 

Kwalifikacje realizatorów

warsztaty uprawniające do prowadzenia programu

„Program Domowych Detektywów”

 

mgr Joanna Grzesik

Pedagog szkolny

 

 

 

Skip to content