„Nie pal przy mnie proszę!”

 

opracowany interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy

i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

program edukacji antytytoniowej dla kl I – III

           

 

Opis problemu – Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka.

Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia − przygotowania.

Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących  właśnie do tej grupy wiekowej.

 

 

Założenia programu. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji

– Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku

– W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące

– Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w  

   sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

Celeprogramu

–  Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. i kształtowanie postaw 

   odpowiedzialności za własne zdrowie.

–  Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

–  Uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z  biernym 

    paleniem.

– Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie

    przy nich palą.

 

 

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1. Co to jest zdrowie?

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie, proszę!

 

 

Kwalifikacje do prowadzenia programu

 

posiadają przeszkoleni nauczyciele nauczania zintegrowanego.

Koordynatorem programu jest pedagog szkolny – Joanna Grzesik

.

 

Skip to content