TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

 

 

 

lp.

data

tematyka

1.

06.09.2018

Spotkanie organizacyjne.

2. 

25.10.2018

Dzień otwartej szkoły.

3. 

28-29.11.2018

Zebrania śródokresowe.

4. 

13.12.2018

Dzień otwartej szkoły.

5. 

16-17.01.2019

Podsumowanie I półrocza.

6. 

28.03.2019

Dzień otwartej szkoły.

7. 

24-25.04.2019

Zebranie śródokresowe.

8. 

16.05.2019

Dzień otwartej szkoły.

Skip to content