Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w VI Diecezjalnym Konkursie plastyczny i plastyczno – literacki
o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce

„Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki”

przez

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

– KLASY  I-III   –  tylko praca plastyczna

– KLASY  IV-V  –  praca plastyczna lub tekst poetycki

 

 

Etap szkolny

Prace należy składać do Katechetów do dnia 29 października 2019 r. WTOREK

 

Prosimy zapoznać się  z regulaminem konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 

VI Diecezjalny Konkurs plastyczny i plastyczno – literacki o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce „Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

I. Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

II. Cele: • przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny;

• przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki;

• ukazanie uniwersalnego powołania do świętości;

• upowszechnienie wartości, które wyznawali i zasad, według których żyli bł. Karolina i św. Stanisław.

III. Warunki uczestnictwa:

• konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,

• konkurs plastyczno –literacki przeznaczony jest dla uczniów IV-V,

• każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace w danej kategorii,

• prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, dowolną techniką, format dowolny,

• prace plastyczne i literackie powinny posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt,

• nie należy prac składać i rolować.

Mile widziana oprawa w passe –partout,

• prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) będą zdyskwalifikowane.

• prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom,

• decyzje Jury konkursu są ostateczne,

• uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami). IV. Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach:

-I kategoria – KLASY I-III SP – (tylko praca plastyczna);

-II kategoria -KLASY IV – V SP – (praca plastyczna lub tekst poetycki);

V. Kryteria oceny prac:

-zgodność z tematyką konkursu,

-oryginalność,

-estetyka wykonania.

Etap szkolny Prace należy składać do Katechetów do dnia 29 października 2019 r. WTOREK

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uczestników:

– konkursu literackiego prosimy o wyrażenie przy pomocy tekstu poetyckiego;

– konkursu plastycznego przy pomocy obrazu własnych refleksji nawiązujących do hasła konkursu. „Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki”.

Liczymy na ciekawe pomysły i osobiste przemyślenia.

Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:

1.Swoją dobrocią, grzecznością, wyrozumiałością, pogodą ducha, radością, chęcią pomocy i usłużenia potrzebującym Karolina stawała się żywym obrazem Bożej miłości.

2.Karolina kochała Boga nade wszystko, a bliźnich ze względu na Tego, który „do końca nas umiłował” (J 13,1).

3.Jej życie dowodzi, że miłość Boga i bliźnich potrafi nadać najwyższy walor czynnościom najzwyklejszym.

4.Męstwo św. Stanisława Kostki.

5.Wierność Bogu i posłuszeństwo rodzicom.

6.Wytrwałość w dążeniu do obranego celu.

7.Jego podejście do bogactwa.

8. Apostolstwo bł. Karoliny i św. Stanisława.

9. Modlitwa patronów KSM.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami publikowanymi na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/blogoslawiona.karolina

http://sanktuariumzabawa.pl/ http://www.stanislawkostka.eu

Można skorzystać z filmu „Kwiecie polskiej ziemi” i „Zerwany kłos” oraz innych materiałów. jest miejsce na treść

Skip to content