A SP Nasze sukcesy – klasy 4-6

Najważniejsze osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych    Klasy  IV-VI          ...

A SP Nasze sukcesy

      Sukcesy uczniów  SP 4   to przede wszystkim źródło ich radości   z efektów często ciężkiej i mozolnej pracy.   Dla nauczycieli to powód do satysfakcji i dumy.        

Zasady rekrutacji SP

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu ; Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021 Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 Lista dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym...

A Patron kard. St. Wyszyński – Dzień Patrona

  Uchwały   Uchwała Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 września 2005r w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Zamościu Uchwała Nr XXXVI/414/05Rady Miejskiej w Zamościuz dnia 30 września 2005rw sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w...